Efir
youtube

チャンネルの上の広告 Gulaiym Murzaeva official

連絡先

The blogger did not leave his contact details
I am channel owner

観衆

 • 40 943 加入者数
 • 1 957 855 チャンネルの上の表示の数
 • 区分: Other

チャンネルについて

Мен Мурзаева Гүлайым. А бул болсо менин жеке каналым. Бул жактан сиздер Америка тууралуу кызыктуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Эмесе менин каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.

最後の10台のビデオの統計

ビデオ表示の数: 5 971
コメント表示の数: 0
ビデオのライク数: 345
ビデオの平均的期間: 14:16
広告誘引のインデックス: 0.72

Last 6 videos

 • Американын Кыргызстанга окшош кооз жерлери. Аю менен бетме-бет келгенде... Калифорния
  Просмотров: 4925
  2019-08-21
 • Америка/ Чикагодогу кыргыз IT шниктердин жолугушуусу. Кыргызстанга кандай жардам беришет?
  Просмотров: 9417
  2019-08-19
 • Чикагодогу бийик үйлөрдө жашоо кымбатпы? Америкада эмнеге үнөмдөп жашаш керек? 2-бөлүк
  Просмотров: 17686
  2019-08-17
 • Голливуд кинолору кантип тартылат?/Юниверсал студиясы. Кадр арты. /Лос-Анджелес
  Просмотров: 3022
  2019-08-04
 • Чикаго/ Сууга чөккөн кыз. Куткаруучулардын ыкчамдуулугу. 1 бассейнде 12 куткаруучу.
  Просмотров: 3881
  2019-08-02
 • Америка бүттү, Кыргызстанга бир жолу кетем./Курулуш тармагында иштеген кыргыздар эмне дейт?
  Просмотров: 13851
  2019-07-27

広告の体裁:

独占権 - 全部のビデオは、広告された製品に専念しています。通常、これは製品やサービス/イベントの詳細な概要です。
統合 - 広告された製品やサービスが記述されて、ビデオ一部でブロガーによって使われます。そして、物語の不可欠な部分になります。隠れたプレゼンテーション技術
記載 - 広告された製品やサービスは、ビデオの中で言及されます。バックグラウンドで広告された製品の設置。
プレ・ロール/ポースト-ロール - ビデオの始め/中央/端の短い広告。ブロガーは独立して広告された製品を解説するか、広告主の手早い材料を使います。