Efir
youtube

채널 광고 Gulaiym Murzaeva official

연락처

The blogger did not leave his contact details
I am channel owner

조회자

 • 40 943 구독자들
 • 1 957 855 채널 조회수
 • 카테고리: Other

채널에 대해

Мен Мурзаева Гүлайым. А бул болсо менин жеке каналым. Бул жактан сиздер Америка тууралуу кызыктуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Эмесе менин каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.

최근 10개 동영상 통계 자료

동영상 조회: 5 971
동영상 댓글: 0
동영상 좋아요: 345
평균 동영상 길이: 14:16
씨레이션: 0.72

Last 6 videos

 • Американын Кыргызстанга окшош кооз жерлери. Аю менен бетме-бет келгенде... Калифорния
  Просмотров: 4925
  2019-08-21
 • Америка/ Чикагодогу кыргыз IT шниктердин жолугушуусу. Кыргызстанга кандай жардам беришет?
  Просмотров: 9417
  2019-08-19
 • Чикагодогу бийик үйлөрдө жашоо кымбатпы? Америкада эмнеге үнөмдөп жашаш керек? 2-бөлүк
  Просмотров: 17686
  2019-08-17
 • Голливуд кинолору кантип тартылат?/Юниверсал студиясы. Кадр арты. /Лос-Анджелес
  Просмотров: 3022
  2019-08-04
 • Чикаго/ Сууга чөккөн кыз. Куткаруучулардын ыкчамдуулугу. 1 бассейнде 12 куткаруучу.
  Просмотров: 3881
  2019-08-02
 • Америка бүттү, Кыргызстанга бир жолу кетем./Курулуш тармагында иштеген кыргыздар эмне дейт?
  Просмотров: 13851
  2019-07-27

광고 형식:

독점 - 동영상 전체는 광고 제품에 관한 것입니다. 보통 이는 제품/서비스/이벤트에 관한 자세한 개요입니다.
통합 - 광고 제품/서비스는 블로거가 동영상에서 묘사하고 사용하며 이는 가장 핵심 부분이 됩니다. 광고 게재가 숨겨져 있습니다.
언급 - 동영상에 광고 제품/서비스 언급 광고 제품을 배경 화면에 배치
프리롤 광고/포스트롤 광고 - 동영상 처음/중간/끝에 짧은 광고 블로거는 광고 제품/서비스를 알아서 설명하거나 광고주가 준비한 자료를 삽입합니다.