Efir

Gebruiksvoorwaarden

Gratis gebruik van de service.

Aan bloggers

Geachte Bloggers,

Wij nodigen u uit voor plaatsing van uw reclameaanbiedingen op onze service. Opdat adverteerders makkelijker kunnen kiezen, stellen we aan alle bloggers voor om voor de typische reclame-pakketten prijzen te vermelden. We waarschuwen al de adverteerders dat eindprijs voor de plaatsing van reclame gepreciseerd moet worden in overleg met een blogger en kan veranderen afhankelijk van de eisen voor reclame, bijzonderheden van geadverteerde producten/diensten, seizoen, ezv. Desalniettemin verzoeken we u om realistisch een kostprijs van uw reclame in te schatten en tijdelijk uw prijslijst te vernieuwen, opdat een adverteerder maximaal betrouwbare informatie kon krijgen. We verzoeken ook de adverteerders uw auteurswerk te respecteren en te begrijpen dat u ten alle tijde het recht hebt om reclameplaatsing af te wijzen zonder verklaring van redenen.

Om een aanbod van een adverteerder nu direct te ontvangen, bekijkt u actuele opdrachten.

We nemen noch van u, noch van adverteerders enige agentenpremies en we zijn zelf ook geen agenten. We maken geen afspraken over een of ander met adverteerders namens u. Om te kunnen leven en ontwikkelen zijn we dankbaar voor alle financiële steun of bijdrage. En, natuurlijk, voegt u aub een link naar het enquête van een blogger in de beschrijving van uw kanaal.


Aan adverteerders

Geachte adverteerders, marktologen, managers voor reclame.

Het is voor ons belangrijk, dat u een maximaal effect krijgt van uw reclame. Daarom roepen we u op voor een actieve dialoog. Wat moet nog vervolmaakt/verbeterd worden om het werk van de service voor u maximaal comfortabel was? Laat uw commentaren achter, we zullen proberen direct te reageren en aanpassingen te maken .

Opdat u makkelijker kon kiezen, vermelden alle bloggers hun prijzen voor hun typische reclamepakketten. Uw reclamewensen zullen in vele gevallen vallen buiten de kaders van standaardpakketten, daarom moet de eindprijs van de reclame in detailles overlegd met de blogger persoonlijk.

We verzoeken u om auteurswerk van bloggers te respecteren en zich herinneren dat een blogger altijd het recht heeft om van de plaatsing van reclame te weigeren zonder opgave van redenen.

We nemen geen agentenpremies, noch van u, noch van bloggers en zijn zelf ook geen agenten. We spreken ook nergens van af met bloggers namens u.