Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง BazZz

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: Orel, สหพันธรัฐรัสเซีย


ผู้ชม

19 202 ผู้สมัครใช้บริการ

719 052 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: Orel, สหพันธรัฐรัสเซีย

รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 40.48
การผสมผสาน: 0.00
การอ้างถึง: 13.49
เบนเนอร์การเผยแพร่: 0.00

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง