Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง BoHpts

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: Poltava, ยูเครน


ผู้ชม

36 307 ผู้สมัครใช้บริการ

4 656 954 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: Poltava, ยูเครน

รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 0.00
การผสมผสาน: 0.00
การอ้างถึง: 134.92
เบนเนอร์การเผยแพร่: 0.00

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง