Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง KarmikKoala

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: Moscow, สหพันธรัฐรัสเซีย


ผู้ชม

10 651 ผู้สมัครใช้บริการ

714 332 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: Moscow, สหพันธรัฐรัสเซีย

สภาพการทำงาน

Условия индивидуальны, обговариваются!


รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 96.65
การผสมผสาน: 57.99
การอ้างถึง: 32.22
เบนเนอร์การเผยแพร่: 0.00

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง