Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง Moon_GP

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: สหพันธรัฐรัสเซีย


ยืนยันรายละเอียดการติดต่อแล้ว

ผู้ชม

1 309 ผู้สมัครใช้บริการ

42 817 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: สหพันธรัฐรัสเซีย

รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 90.21
การผสมผสาน: 25.77
การอ้างถึง: 12.89
เบนเนอร์การเผยแพร่: 64.44

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง