Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง Neonomi

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: สหพันธรัฐรัสเซีย


ยืนยันรายละเอียดการติดต่อแล้ว

ผู้ชม

20 030 ผู้สมัครใช้บริการ

870 932 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: สหพันธรัฐรัสเซีย

สภาพการทำงาน

Ежедневные стримы в среднем по 6 часов. Размещаю информацию на экране, в описание канала, упоминания включительно. Другие услуги по договоренности.
Также повторы стримов загружаются на Ютуб канал где совсем другие зрители https://www.youtube.com/neonomilive


รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 78.76
การผสมผสาน: 15.75
การอ้างถึง: 15.75
เบนเนอร์การเผยแพร่: 15.75

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง