Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง Shasko

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: เอกวาดอร์


ยืนยันรายละเอียดการติดต่อแล้ว

ผู้ชม

30 179 ผู้สมัครใช้บริการ

2 751 474 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: เอกวาดอร์

รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 200.00
การผสมผสาน: 100.00
การอ้างถึง: 50.00
เบนเนอร์การเผยแพร่: 0.00

ข้อมูลสถิติของช่อง

กรณีการลงโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง