Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง TheBizarreBaastard

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: ชิลี


ยืนยันรายละเอียดการติดต่อแล้ว

ผู้ชม

6 187 ผู้สมัครใช้บริการ

55 287 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: ชิลี

สภาพการทำงาน

Todo es conversable para cada caso particular.


รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 112.48
การผสมผสาน: 91.39
การอ้างถึง: 70.30
เบนเนอร์การเผยแพร่: 0.00

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง