Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง ghg_clash

รายชื่อติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้ง: Moscow, สหพันธรัฐรัสเซีย


ผู้ชม

50 594 ผู้สมัครใช้บริการ

613 233 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: Moscow, สหพันธรัฐรัสเซีย

รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 404.76
การผสมผสาน: 337.30
การอ้างถึง: 73.03
เบนเนอร์การเผยแพร่: 0.00

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง