Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง petrento

รายชื่อติดต่อ

  • บุคคลที่ติดต่อ: Petrento Stream TV
  • petrento@gmail.com
  • เกม: 

ตำแหน่งที่ตั้ง: Moscow, สหพันธรัฐรัสเซีย


ผู้ชม

2 466 ผู้สมัครใช้บริการ

36 619 จำนวนการดูของช่อง

ตำแหน่งที่ตั้ง: Moscow, สหพันธรัฐรัสเซีย

สภาพการทำงาน

Оплата 100%!


รายการราคา, USD

เฉพาะตัว: 135.76
การผสมผสาน: 67.88
การอ้างถึง: 20.36
เบนเนอร์การเผยแพร่: 0.00

ข้อมูลสถิติของช่อง

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง