Efir
Other
1.7
ผู้สมัครใช้บริการ
64 570
จำนวนผู้เข้าชม
7 709
ถูกใจ
912
ความคิดเห็น
98
2.5
ผู้สมัครใช้บริการ
714 881
จำนวนผู้เข้าชม
47 499
ถูกใจ
2 161
ความคิดเห็น
297
1.6
ผู้สมัครใช้บริการ
35 819
จำนวนผู้เข้าชม
69 955
ถูกใจ
730
ความคิดเห็น
52
2.0
ผู้สมัครใช้บริการ
100 840
จำนวนผู้เข้าชม
85 093
ถูกใจ
1 190
ความคิดเห็น
106
Other
3.8
ผู้สมัครใช้บริการ
255 234
จำนวนผู้เข้าชม
469 241
ถูกใจ
9 175
ความคิดเห็น
295
Other
1.5
ผู้สมัครใช้บริการ
22 575
จำนวนผู้เข้าชม
5 693
ถูกใจ
708
ความคิดเห็น
107
VYB
Other
2.5
ผู้สมัครใช้บริการ
26 119
จำนวนผู้เข้าชม
21 728
ถูกใจ
2 476
ความคิดเห็น
177
ผู้สมัครใช้บริการ
1 464 027
จำนวนผู้เข้าชม
421 401
ถูกใจ
37 863
ความคิดเห็น
2 192
Other
0.5
ผู้สมัครใช้บริการ
74 735
จำนวนผู้เข้าชม
10 490
ถูกใจ
132
ความคิดเห็น
0
Other
0.5
ผู้สมัครใช้บริการ
47 204
จำนวนผู้เข้าชม
19 725
ถูกใจ
109
ความคิดเห็น
2

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.