Efir
0.6
ผู้สมัครใช้บริการ
1 140
จำนวนผู้เข้าชม
920
ถูกใจ
391
ความคิดเห็น
9
2.0
ผู้สมัครใช้บริการ
46 400
จำนวนผู้เข้าชม
39 376
ถูกใจ
1 377
ความคิดเห็น
46
Other
2.6
ผู้สมัครใช้บริการ
81 500
จำนวนผู้เข้าชม
54 209
ถูกใจ
2 443
ความคิดเห็น
184
4.7
ผู้สมัครใช้บริการ
167 000
จำนวนผู้เข้าชม
1 035 965
ถูกใจ
21 156
ความคิดเห็น
667
IDK
Other
2.1
ผู้สมัครใช้บริการ
86 300
จำนวนผู้เข้าชม
17 287
ถูกใจ
1 454
ความคิดเห็น
124
Other
5.4
ผู้สมัครใช้บริการ
1 250 000
จำนวนผู้เข้าชม
835 428
ถูกใจ
48 133
ความคิดเห็น
1 513
Other
5.6
ผู้สมัครใช้บริการ
1 970 000
จำนวนผู้เข้าชม
1 454 695
ถูกใจ
55 522
ความคิดเห็น
3 908
Other
5.2
ผู้สมัครใช้บริการ
161 000
จำนวนผู้เข้าชม
662 620
ถูกใจ
39 023
ความคิดเห็น
1 059
0.7
ผู้สมัครใช้บริการ
47 300
จำนวนผู้เข้าชม
12 573
ถูกใจ
198
ความคิดเห็น
8
ผู้สมัครใช้บริการ
21 000
จำนวนผู้เข้าชม
67 996
ถูกใจ
789
ความคิดเห็น
18

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.