Efir
ผู้สมัครใช้บริการ
100 000
จำนวนผู้เข้าชม
18 983
ถูกใจ
298
ความคิดเห็น
68
0.6
ผู้สมัครใช้บริการ
40 100
จำนวนผู้เข้าชม
6 289
ถูกใจ
205
ความคิดเห็น
25
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
167 000
จำนวนผู้เข้าชม
0
ถูกใจ
0
ความคิดเห็น
0
Other
1.7
ผู้สมัครใช้บริการ
84 300
จำนวนผู้เข้าชม
30 994
ถูกใจ
1 008
ความคิดเห็น
182
0.3
ผู้สมัครใช้บริการ
21 300
จำนวนผู้เข้าชม
6 562
ถูกใจ
75
ความคิดเห็น
1
1.4
ผู้สมัครใช้บริการ
48 200
จำนวนผู้เข้าชม
76 518
ถูกใจ
656
ความคิดเห็น
22
2.0
ผู้สมัครใช้บริการ
26 800
จำนวนผู้เข้าชม
88 672
ถูกใจ
1 492
ความคิดเห็น
59
Other
3.6
ผู้สมัครใช้บริการ
703 000
จำนวนผู้เข้าชม
357 957
ถูกใจ
8 602
ความคิดเห็น
1 159
1.8
ผู้สมัครใช้บริการ
26 200
จำนวนผู้เข้าชม
15 708
ถูกใจ
1 206
ความคิดเห็น
257
1.0
ผู้สมัครใช้บริการ
32 900
จำนวนผู้เข้าชม
65 798
ถูกใจ
221
ความคิดเห็น
51

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.