Efir
Lipetsk, สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
1.4
ผู้สมัครใช้บริการ
11 203
จำนวนผู้เข้าชม
12 830
ถูกใจ
495
ความคิดเห็น
66
เฉพาะตัว
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
7.50 USD
0.00 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
6.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
Other
0.5
ผู้สมัครใช้บริการ
737
จำนวนผู้เข้าชม
639
ถูกใจ
78
ความคิดเห็น
25
Yekaterinburg, สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.2
ผู้สมัครใช้บริการ
2 272
จำนวนผู้เข้าชม
718
ถูกใจ
35
ความคิดเห็น
10
เฉพาะตัว
30.01 USD
0.04 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
15.01 USD
0.02 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
7.50 USD
0.01 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
7.50 USD
0.01 USD/การเข้าชม
ผู้สมัครใช้บริการ
166 802
จำนวนผู้เข้าชม
370 362
ถูกใจ
10 115
ความคิดเห็น
1 392
ผู้สมัครใช้บริการ
3 043
จำนวนผู้เข้าชม
15 487
ถูกใจ
284
ความคิดเห็น
48
Other
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
1 499
จำนวนผู้เข้าชม
149
ถูกใจ
1
ความคิดเห็น
1
Other
3.4
ผู้สมัครใช้บริการ
32 862
จำนวนผู้เข้าชม
179 601
ถูกใจ
4 770
ความคิดเห็น
276
ผู้สมัครใช้บริการ
1 335
จำนวนผู้เข้าชม
20
ถูกใจ
1
ความคิดเห็น
0
ผู้สมัครใช้บริการ
6 854
จำนวนผู้เข้าชม
1 984
ถูกใจ
239
ความคิดเห็น
172
ผู้สมัครใช้บริการ
1 177
จำนวนผู้เข้าชม
7 628
ถูกใจ
122
ความคิดเห็น
36

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.