Efir
youtube

การลงโฆษณาบนช่อง SpangaS

รายชื่อติดต่อ

The blogger did not leave his contact details
I am channel owner

ผู้ชม

 • 20 119 ผู้สมัครใช้บริการ
 • 6 292 856 จำนวนการดูของช่อง
 • หมวดหมู่: Other

คำอธิบายเกี่ยวกับช่อง

In SpangaS draait het om Filiz, Otis, Dylan, Jackie, Elza, Jip, Maud en Ramin. Zij maken werkelijk alles mee wat je op een middelbare school kan meemaken. En dat is nogal wat! Op dit kanaal vind je super leuke SpangaS video's, zoals Q&A's, SpangaS TALK en de SpangaS REACT serie! En wie weet komt er nog wel meer... ;-)

SpangaS zie je elke schooldag om 18:15 uur op NPO Zapp!
Volg ons ook op Instagram: www.instagram.com/spangas_datzijnwij.
Bekijk alle afleveringen op: www.spangas.nl

ข้อมูลสถิติสำหรับวิดีโอล่าสุด 10 รายการ

จำนวนการดูวิดีโอ: 15 221
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ: 0
การถูกใจเกี่ยวกับวิดีโอ: 350
IAA: 1.02

Last 6 videos

 • SpangaS op Zomeraflevering | CHAMP #1 | Jip en Floyd
  Просмотров: 4922
  2019-06-27
 • SpangaS op Zomervakantie | VERDWAALD #1 | Maud en Filiz
  Просмотров: 14173
  2019-06-20
 • SpangaS op Zomervakantie | VERDWAALD #2 | Maud en Filiz
  Просмотров: 5324
  2019-06-24
 • SpangaS op Zomervakantie | DE WRAAK VAN DWERGKONING RURIK #2 | Jackie en Dylan
  Просмотров: 10940
  2019-06-17
 • SpangaS op Zomervakantie | DE WRAAK VAN DWERGKONING RURIK #1 | Jackie en Dylan
  Просмотров: 17461
  2019-06-13
 • SpangaS op Zomervakantie | DE OPPAS #2 | Elza
  Просмотров: 17485
  2019-06-10

รูปแบบการโฆษณา:

เฉพาะตัว - วิดีโอทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่กำลังโฆษณา โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของสินค้า/บริการ/กิจกรรม
การผสมผสาน - บล็อกเกอร์จะอธิบายและใช้สินค้า/บริการที่โฆษณาในส่วนของวิดีโอ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราว การโฆษณาที่ซ่อนอยู่
การอ้างถึง - ระบุสินค้า/บริการในวิดีโอ ตำแหน่งของสินค้าที่โฆษณาในภาพเบื้องหลัง
เล่นก่อน/เล่นหลัง - โฆษณาสั้นในช่วงต้น/กลาง/ตอนท้ายของวิดีโอ บล็อกเกอร์จะบรรยากาศสินค้า/บริการที่โฆษณาโดยอิสระ หรือแทรกสินค้าสำเร็จรูปของผู้ลงโฆษณา