Efir
Other
2.4
ผู้สมัครใช้บริการ
36 900
จำนวนผู้เข้าชม
408 923
ถูกใจ
1 113
ความคิดเห็น
66
ผู้สมัครใช้บริการ
32 300
จำนวนผู้เข้าชม
138 235
ถูกใจ
467
ความคิดเห็น
43
ผู้สมัครใช้บริการ
41 900
จำนวนผู้เข้าชม
2 343 486
ถูกใจ
1 983
ความคิดเห็น
82
2.3
ผู้สมัครใช้บริการ
116 000
จำนวนผู้เข้าชม
303 488
ถูกใจ
1 210
ความคิดเห็น
72
ผู้สมัครใช้บริการ
77 500
จำนวนผู้เข้าชม
279 131
ถูกใจ
2 633
ความคิดเห็น
147
ผู้สมัครใช้บริการ
139 000
จำนวนผู้เข้าชม
67 019
ถูกใจ
275
ความคิดเห็น
16
ผู้สมัครใช้บริการ
141 000
จำนวนผู้เข้าชม
3 947 374
ถูกใจ
22 152
ความคิดเห็น
65
ผู้สมัครใช้บริการ
231 000
จำนวนผู้เข้าชม
623 738
ถูกใจ
4 208
ความคิดเห็น
14
ผู้สมัครใช้บริการ
273 000
จำนวนผู้เข้าชม
13 562
ถูกใจ
134
ความคิดเห็น
0
ผู้สมัครใช้บริการ
1 100 000
จำนวนผู้เข้าชม
79 097
ถูกใจ
654
ความคิดเห็น
0

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.