Efir
ผู้สมัครใช้บริการ
8 190
จำนวนผู้เข้าชม
109 253
ถูกใจ
1 405
ความคิดเห็น
157
Other
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
1 720
จำนวนผู้เข้าชม
87
ถูกใจ
24
ความคิดเห็น
1
ผู้สมัครใช้บริการ
803
จำนวนผู้เข้าชม
68 520
ถูกใจ
390
ความคิดเห็น
36
Moscow, สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
673
จำนวนผู้เข้าชม
106
ถูกใจ
4
ความคิดเห็น
2
เฉพาะตัว
2.73 USD
0.03 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
0.68 USD
0.01 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
0.41 USD
0.00 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
0.68 USD
0.01 USD/การเข้าชม
อินเดีย
Other
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
5 210
จำนวนผู้เข้าชม
589
ถูกใจ
16
ความคิดเห็น
16
เฉพาะตัว
6.68 USD
0.01 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
ผู้สมัครใช้บริการ
9 230
จำนวนผู้เข้าชม
21 584
ถูกใจ
0
ความคิดเห็น
23
Other
0.1
ผู้สมัครใช้บริการ
1 490
จำนวนผู้เข้าชม
971
ถูกใจ
78
ความคิดเห็น
28
0.1
ผู้สมัครใช้บริการ
5 470
จำนวนผู้เข้าชม
1 354
ถูกใจ
43
ความคิดเห็น
46
Other
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
2 320
จำนวนผู้เข้าชม
48
ถูกใจ
3
ความคิดเห็น
0
St Petersburg, สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
1.0
ผู้สมัครใช้บริการ
8 970
จำนวนผู้เข้าชม
45 450
ถูกใจ
1 398
ความคิดเห็น
215
เฉพาะตัว
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
136.63 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
136.63 USD
0.00 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
136.63 USD
0.00 USD/การเข้าชม

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.