Efir
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.1
ผู้สมัครใช้บริการ
16 770
จำนวนผู้เข้าชม
1 226
ถูกใจ
66
ความคิดเห็น
13
เฉพาะตัว
32.34 USD
0.03 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
16.17 USD
0.01 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
8.08 USD
0.01 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
5.66 USD
0.00 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.1
ผู้สมัครใช้บริการ
11 074
จำนวนผู้เข้าชม
2 788
ถูกใจ
66
ความคิดเห็น
22
เฉพาะตัว
161.69 USD
0.06 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
48.51 USD
0.02 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
32.34 USD
0.01 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
32.34 USD
0.01 USD/การเข้าชม
ยูเครน
Other
0.1
ผู้สมัครใช้บริการ
66 928
จำนวนผู้เข้าชม
586
ถูกใจ
52
ความคิดเห็น
24
เฉพาะตัว
16.17 USD
0.03 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
8.08 USD
0.01 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
3.23 USD
0.01 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
8.08 USD
0.01 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
28 408
จำนวนผู้เข้าชม
984
ถูกใจ
45
ความคิดเห็น
7
เฉพาะตัว
161.69 USD
0.16 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
80.85 USD
0.08 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
48.51 USD
0.05 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
24.25 USD
0.02 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.0
ผู้สมัครใช้บริการ
40 649
จำนวนผู้เข้าชม
935
ถูกใจ
52
ความคิดเห็น
9
เฉพาะตัว
80.85 USD
0.09 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
32.34 USD
0.03 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
32.34 USD
0.03 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
32.34 USD
0.03 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.3
ผู้สมัครใช้บริการ
20 321
จำนวนผู้เข้าชม
6 013
ถูกใจ
285
ความคิดเห็น
42
เฉพาะตัว
161.69 USD
0.03 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
48.51 USD
0.01 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
32.34 USD
0.01 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
32.34 USD
0.01 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
1.0
ผู้สมัครใช้บริการ
405 255
จำนวนผู้เข้าชม
47 076
ถูกใจ
1 577
ความคิดเห็น
245
เฉพาะตัว
485.07 USD
0.01 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
323.38 USD
0.01 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
97.01 USD
0.00 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
97.01 USD
0.00 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.6
ผู้สมัครใช้บริการ
32 757
จำนวนผู้เข้าชม
10 623
ถูกใจ
441
ความคิดเห็น
59
เฉพาะตัว
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
8.08 USD
0.00 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
6.47 USD
0.00 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
ยานยนต์และพาหนะ
0.1
ผู้สมัครใช้บริการ
9 921
จำนวนผู้เข้าชม
1 107
ถูกใจ
13
ความคิดเห็น
6
เฉพาะตัว
161.69 USD
0.15 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม
สหพันธรัฐรัสเซีย
Other
0.1
ผู้สมัครใช้บริการ
16 665
จำนวนผู้เข้าชม
1 648
ถูกใจ
101
ความคิดเห็น
17
เฉพาะตัว
97.01 USD
0.06 USD/การเข้าชม
การผสมผสาน
48.51 USD
0.03 USD/การเข้าชม
การอ้างถึง
24.25 USD
0.01 USD/การเข้าชม
เล่นก่อน/เล่นหลัง
0.00 USD
0.00 USD/การเข้าชม

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.