Efir
Other
4.6
ผู้สมัครใช้บริการ
228 020
จำนวนผู้เข้าชม
193 214
ถูกใจ
15 796
ความคิดเห็น
7 426
Other
1.2
ผู้สมัครใช้บริการ
41 862
จำนวนผู้เข้าชม
6 020
ถูกใจ
484
ความคิดเห็น
76
Other
4.5
ผู้สมัครใช้บริการ
148 234
จำนวนผู้เข้าชม
185 557
ถูกใจ
14 777
ความคิดเห็น
5 748
Other
1.8
ผู้สมัครใช้บริการ
32 157
จำนวนผู้เข้าชม
39 692
ถูกใจ
915
ความคิดเห็น
140
Other
1.0
ผู้สมัครใช้บริการ
29 037
จำนวนผู้เข้าชม
5 352
ถูกใจ
376
ความคิดเห็น
41
Other
1.7
ผู้สมัครใช้บริการ
26 620
จำนวนผู้เข้าชม
36 943
ถูกใจ
874
ความคิดเห็น
71
Other
1.5
ผู้สมัครใช้บริการ
31 091
จำนวนผู้เข้าชม
14 521
ถูกใจ
654
ความคิดเห็น
138
0.9
ผู้สมัครใช้บริการ
277 621
จำนวนผู้เข้าชม
59 942
ถูกใจ
167
ความคิดเห็น
4
0.3
ผู้สมัครใช้บริการ
38 505
จำนวนผู้เข้าชม
5 520
ถูกใจ
59
ความคิดเห็น
7
5.2
ผู้สมัครใช้บริการ
588 441
จำนวนผู้เข้าชม
1 237 965
ถูกใจ
37 500
ความคิดเห็น
2 224

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้บล็อกเกอร์?

เราช่วยให้บล็อกเกอร์จะขายสื่อโฆษณาบนช่องของตน รายละเอียดค่าสื่อโฆษณาเชื่อมโยงกับสถิติบัญชีที่สำคัญ ดังนั้นข้อเสนอการโฆษณาของคุณจึงโปร่งใสและน่าสนใจสำหรับผู้ลงโฆษณา.

เราอำนวยประโยชน์อะไรให้ผู้ลงโฆษณา?

เราทำให้การค้นหาและเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณามีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุณภาพสูง ให้เล่าเรื่องกลุ่มคนเป้าหมายของคุณ กำหนดข้อจำกัดทางการเงิน ได้รับคะแนนจากบล็อกเกอร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดพร้อมบริการแสดงงานโฆษณาสำเร็จรูป คุณจะตกลงกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้น คุณจะเลือกบล็อกเกอร์เพื่อลงโฆษณาบนวีดิทัศน์YouTubeได้ง่าย ค่าสื่อโฆษณาใน YouTubeทำให้คุณประหลาดใจ คุณจะซื้อสื่อโฆษณาใน YouTubeผ่านบล็อกเกอร์ได้ง่าย.